Sep 162012
 

http://www.youtube.com/watch?v=iemzPEUGY98

They say life’s a bitch, she’s a dirty girl
I got two condoms on when I fuck the world

Rappare behöver inte fler ämnen att avhandla, de kan fortsätta att riffa på Nas och AZ gamla motto tills solen slocknar… det kommer ändå låta överfett och inbegripa allt det som genren egentligen handlar om.

Switch to our mobile site