Jul 262006
 

“Den som tar sitt liv gör nästan alltid rätt.”

“Uppe tidigt. Gick fram till fönstret, som varje morgon. Jag frågar världen, eller åtminstone den här platsen, med denna morgonritual.”

Johan Jönsons två år från debuten Som Samplingsdikter fram till Näst sista våldet är betydande. Formen stramas upp – varje uppslag är fyra rader, mellanrum, fyra rader till, och likadant på andra sidan (jämfört med debutens lätt redigerade monologer). Även innehållet är klarare. Undertiteln Stycken ur anställningen antyder att vi rör oss bort från självbiografiskt mummel mot bilder av arbetslivet, miljö, kroppar, myrmedvetandet – naket, öppet, hopplöst, och fruktbart.

Vi kan fortsätta här.

Fram tills I krigsmaskinen har han lyckats arbeta bort mycket av de få delar smetigt världsamvete som förut legat och latat sig i hans poesi.

Driften att undersöka och analysera omvärlden finns dock kvar.

Det är något med författare som tar sig mödan att utvinna andra berättelser än de från det egna lilla jaget, som lyckas arbeta sig ut från sin egen sketna ångest och självupptagenhet – vad Vilhelm Ekelund kallar den “lyriska ‘olyckligheten’ -: feghet, feminim trubbighet i tankeverktygen, feminint själfmedlidande, bristande sanningsintresse“.

MONOMTRL utläser jag “ett material” – en massa där allt påverkar allt, allt behövs (en utväxt på linjen Spinoza-Deleuze) – men även “språkmaterialistiskt”; bruset behövs, all smuts, all störning, alla obegripligheter – allt träget, prövande experimentellt arbete.

Ofta betyder det en godtycklig komposition, alltså ett öppet system, ett pågående arbete – stadsbeskrivningar, suddiga monologer, sönderredigerade samplingar, brus, upprepningar, arbetsplatsrapporter.

“VAD BETYDER NÅGOT?

Oförsonliga motsättningar.
Andras lidande.
Könlösa avsugningar.
Korta berättelser om Gud.”

En del arbeten fortsätter, uppfriskande oförklätt, in i Johan Jönson; syntax från Heiner Müller, knark-och-sex-metafysik från Burroughs, tänkande från Deleuze och andra.

Men han går också att läsa som dödsmetall och Skinny Puppy, eller Meshuggah, Autechre, och Merzbow). På så sätt kommer man nog trots allt närmast de här böckerna.

Jul 252006
 

Läs hela skiten här.

***

TIO BÄSTA LÅTARNA FRÅN TIO ÅR MED NON PHIXION, EN AV MINA FAVORITGRUPPER:

- IT’S US
- THE CIA IS TRYING TO KILL ME
- FUTURAMA
- DRUG MUSIC
- SKUM
- BLACK HELICOPTERS
- CAUGHT BETWEEN WORLDS
- IF YOU GOT LOVE
- THE FUTURE IS NOW
- FRESHFEST

***

Vi ser istället fram emot Ill Bills nästa album, THE HOUR OF REPRISAL – och eftersom Goretex verkar vara slut som artist och även som människa, avlsutar jag med att citera honom från Non Phixions finaste stund, den Large Professor-producerade IT’S US, som en slags gravskrift över en säregen lyricist som talade om “The palms of Ramirez“, “Close encounters, pedophiles in schools posing as janitors“, “Get your drink on, we build the bombs, spit in your face“, och “Fakes get left shaking like Michael J. Fox” – och som aldrig kunde se till att ordna upp vare sig liv eller karriär:

“It’s the N-O-N, P, H, I, X, I-O-N

It’s the N-O-N, P, H, I, X, I-O-N

It’s the N-O-N, P, H, I, X, I-O-N

It’s the N-O-N, P, H, I, X, I-O-N

What does that spell? It spells Non Phixion my friend
A brave new world, enslave all, gods to men
Bars of phlegm, so therapeutic it’s part of the end
The way I spit pain, it’s hard to pretend, hardly depends
Sticking up delis for quickchips, I’m starving again
Our marketing plan’s guarantee I’ll be parking a Benz
My words are like carcinogens, we be starting the trends
I sharpen the edge with sixteen bars to defend
The Arm, Leg, Leg, Arm, Head – God is HaShem
Non Phixion, extra-terrestrials, Martians with Tims
Martyrs are dead, we at war with the Narcs and the Feds
Uncle Howie sparkin the stem with the positive grin
Napalm shots, Israeli camo, ammo with the car bomb
I don’t exist, close the garage and leave the car on
Amen, suicide watch and state pen
Street trilogy, one love, I’ll see you again”

Jul 212006
 

He left Las Vegas for the Bahamas, and then moved to Mexico,
reportedly to get codeine more easily. He made one public phone call in
1972 to repudiate a book allegedly based on his memoirs, but for the most part
kept to himself. Only his security guards and doctors saw him. By
now, he was injecting codeine, breaking needles into his arms that later showed
up on X-rays during the autopsy. He wore tissue boxes on his feet, wore no
clothing, and let his hair and nails grow out. Eating candy bars, his
teeth rotted and fell out because he never brushed them. He urinated on
the floor and never bathed, but might sit on the toilet for twenty hours at a
time. He still watched movies obsessively, mostly Ice Station Zebra, his
favorite. On his way to a hospital in Houston in 1976, he apparently died
of heart failure. From Houston, his fingerprints were sent to the FBI to
affirm that this corpse was indeed that of the legendary Howard Hughes—mostly
for the treasury department’s purposes.

 Posted by at 18:41  Tagged with:
Jul 072006
 

Det är vanligt att sitta och snacka skit om andra när man inte har annat att göra, av ren tristess. Men-

“du kan inte döda tid, utan att samtidigt skada dig själv.”

***

“Ditt horeri är dig så svår en synd dock ej som att du talat illa om din broder.”
(Profeten Muhammed)

“Spill ej ut en broders rykte på gatan,
Att ett oblidt öde ej må spilla ut ditt ditt rykte i en hel stad.”

“En viss person sade till en Sufi i hans renhet:
‘Du vet inte vad den och den har sagt om dig på din rygg.’
Han sade: ‘Tyst, o min broder! Lägg dig och sof!
Bäst är att ej veta, hvad en fiende sagt.’
De personer, som framföra fiendens budskap,
Äro för visso argare fiender än fienden sjelf.
Ingen bär fram fiendens ord till en vän,
Utom den, som i fiendeskapen är hans vän.
Fienden är ej i stånd att uttala hätskhet
I sådan grad, att min kropp skulle darra vid åhörandet af
hans ord.
Du är den hatfulle fienden, som för på läpparne,
Hvad fienden yppat afsides.
Örontasslaren gör det gamla såret färskt;
Örontasslaren retar upp den gode, stillsamme mannen.
Fly, så långt du kan, från sådant umgänge,
Som säger till det slumrande ovädret: ‘Res dig!’
Bättre ligga bunden till fötterna i ett förtvifladt läge,
Än föra split från ett ställe till ett annat.
Split mellan två menniskor är som elden;
Örontasslaren, af hemskt öde, släpar fram bränslet.”
(Sa’di)

“Propheten såg, under sin himmels-färd, ett folk med klor af koppar och med ansigten af jern. Han sporde: ‘Hvilka äro desse?’ Svarade Djibra’il: ‘De äro de, som fört sqvaller om sin nästa’”
(Hasán Basri)

Switch to our mobile site