Sep 172007
 

Vår blick för anti-politisk inspiration har vanligtvis legat bortanför vattnet, men Gyllene Flottan är ett gäng som alltid är välkomna på ubåten när vi rör oss mot den nord-västra passagen.


(Ungdomar, lyssna, att säga nej till TRÅKSOCIALISM är lika viktigt som att säga nej tiller CRACK.)

Den rotlösa kommunistungdom som förlorat sig i populärkulturen och den blog-verksamhet som intresserar sig för post-situationisk teori bör uppmärksamma Gyllene Flottan som en av sina nära föregångare. De var inte perfekta, men några saker gjorde de rätt. När Jan Myrdal reste runt i Kina och klädde sig som en arbetare och resten av landet var insyltat i auktoritär proggsmörja översatte dessa hjältar texter ur Internationale Situationniste och gjorde sin egen kritik av svenskt studentliv, och idag när Myrdal skriver vinkrönikor och nationalistpropaganda är namnen bakom Gyllene Flottan fortfarande höljda i fruktbart mörker.


Deras främsta förtjänster var dock varken teoretisk mognad eller förakt för författarnamnkulten; vad som mest lockar mig till att dröja kvar här är den närhet till populärkulturen som genomsyrar deras publikationer. När jag tittar igenom de få utgivna bladen ser jag ledare undertecknade Astro-pojken och Stålflickan, och James Bond-omslag och – vackrast av allt – på försättsbladet till Livets rum och tid, en seriealbumsastronaut och undertiteln “Hela universum är utlämnat åt arbetarrådens plundringståg“.

Kontrasten till dåtidens progg och stalinistiska kultursyn är enorm. Wu Ming säger:

“I think that if you don’t know pop culture, you don’t know your culture, thereby you don’t know the world around you. If you don’t know shit about pop culture, how can you be on the cutting edge of anything? If you don’t soil your hands with pop culture, if you snub and sneer at today’s participatory culture, you can’t be “avantgarde”, no matter how hard you try.”

Än idag är Gyllene Flottans individuella beståndsdelar okända för allmänheten. Kanske bäst så, mina personliga spekulationer rörande lyckliga, solskenskäcka livsöden och försvinnanden in i sprit, trav, heroin och resfeber duger gott för mig.

  3 Responses to “Jag skulle vilja bjuda in Gyllene Flottan på den gyllene ubåten”

  1. Konstnärer i majorna är ett hett tips.

    //Anon rules

  2. vilket passar utmärkt in med mina misstankar, Majorna är ett kulturhistoriskt malström, idag dock helt söndergentrifierat.

  3. gyllene flottan was here

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site