Jul 312005
 

1. Play. Kom. Brus. Genom

2. mig. Ja. Rektalt. För
inta. Play. Gör

3. om mig. Stop. Liv
mödrar pumpar. I
stötar ut

4. 5. symptombärare. Silverfläckar. Direkt
i permona. Rec. Dollartecknet.
Rerewind. I mikro
bernas frammarsch. Fram
stjärtarna utgör en. Brus. Enda. I.

6. 7. 9. Ett koordinatsystem. En.
Mummel. Vidöppen maskinisk och.

8. Platt avgrund. I. Tystnad. Still. Alla
riktningar. Play. De överlevande.
Mummel. Skiter på ur
sprungsmaskinen. Ge oss
uppehållstillstånd och. Fastforward.
Vårt dagliga. Blodoffer. Jag
föder och dödar. En

10. 11. 14. triangel. Blir och
blir. Vad vill du. Paus.
Dö. Min kropp. En ond cirkel.
Är inte längre. Använd.
Brus. Flimmer. Play. Här.

15. Avstyckade kropps
delar. Av mig.

16. 17. 29. Rec. Spegelrektangulär. Jag görs.
Till den slav. Rerewind. Play.
Jag kan uppgå i. Om. Igen. Bubblande

13. silverfläckar. Jag. Re
territorialiseras. Jag.
Pentagonen. Står på bara.
Knän. Stop. Med uppspärrade
ögon. Och uppspärrad

18. 20. 19. mun. Och. Brus.
Fastforward. Rerewind. Play.

24. Still. Rec. Mummel. Upp
styckadkroppslighet. Här.
Klotter. Mitt hjärta. Paus. Men.

25. 26. 44. Det är ju. Play.

29. 28. En teknisk. Artefakt. Play. Paus.
Ja. Men. Det.
Fastforward. Rerewind. Still. Arbetar.
För. Mummel.

27. Flickorna. Brus.
Flimmer. Tystnad.
Play.

23. Rec. Om. Mani. Hackningar.

31. Padme. Rec.

¥‡ºŠ™§. Hum. Mmmm.

(från Johan Jönsons MONOMTRL)

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site