Dec 202005
 

Den mänskliga livstiden är ett ögonblick lång, människans väsen är en rinnande ström, hennes förnimmelser är dunkla, kroppens vävnad är hemfallen åt förruttnelse, själen är ett snurrande hjul, dess öde är en gåta, människans dom över människan godtycklig. Kort sagt, vad till kroppen hör är en ilande flod, vad till själen hör är dröm och dunst; livet är en kamp och en färd i främmande land; eftermälet är glömska. Vad finns då som kan leda igenom? Endast och allenast filosofin.

  One Response to “Marcus Aurelius?”

  1. “på samma sätt bör man gå till väga med allt i livet (…) göra deras intighet uppenbar (…) när man tror sig syssla med de viktigaste ting bedrar skenet som mest.”

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site