Archive for the 'kopimi' tag

from Marcus Boon – “In Praise of Copying”

Of course ‘style,’ including hip-hop style,...
Read more

En internetlegend har loggat ut

Uppfinnaren av begreppet kopimi och skaparen av...
Read more