Jun 222010
 

Uppfinnaren av begreppet kopimi och skaparen av världens bästa affischer och hemsidor har gått bort. Jag kände inte honom, träffade honom aldrig, men hans nätvaro var exemplarisk. En nod i datahavet har slutat att blinka åt oss.

När man på något sätt bidrar till den här våran mellannätskultur gör man det inte ensam. Rummet man befinner sig i är redan befolkat. Det man tidigare tagit in bestämmer vad som kommer ut. Vi tar en tyst minut här. Öpnna inga nya flikar, pausa dina torrents, stäng av bildskärmen. Och tänk på de som fört dig hit.

Du kan se mina nätinfluenser på den här bloggens högersida. Men det finns andra vars nätväro likt Ibi Botanis är för karg eller vildvuxen för att snyggt kunna kanaliseras genom ett bloggflöde. Det passar bra att tacka dom nu också. Så vi inte glömmer. Här är inspirationen, andra som har varit viktiga, utan rangordning. Tack till Linus Walleij, VSU-Ulf, Altemark, Johannes Nilsson, Future/Past-Tomas, Enbris-Johan, Bo Cavefors, Vertigomannen.

Mr Kopimi själv får avsluta det här, och må han fortsätta skina över oss likt 2pac över rapparna:

Låt oss därför börja där Jag står: Tidigt varje morgon ställer Jag mig i kö vid internet och när turen kommit till mig använder Jag internet hela dagen. Ända till kvällen. (…) Jag lägger ihop symboler och skissar figurer. Jag flyttar kontext från maskiner in i mig själv och ut ur mig själv. Jag filtrerar. Planterar och skördar. Infiltrerar. Det händer även att jag skapar filer mellan enheter som ännu inte lyckats finna varandra. Ibland är jag själva hindret. Oftare länken.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site