Blues – Vandra Med Mig (video)

Rap om religion > rap om politik – helt enkelt därför att musik kan ge människor kraft att kämpa, men knappast är bästa formen för mer intelligenta politiska resonemang.

De får vi leta efter någon annanstans.

Leave a comment