Jul 072006
 

Det är vanligt att sitta och snacka skit om andra när man inte har annat att göra, av ren tristess. Men-

“du kan inte döda tid, utan att samtidigt skada dig själv.”

***

“Ditt horeri är dig så svår en synd dock ej som att du talat illa om din broder.”
(Profeten Muhammed)

“Spill ej ut en broders rykte på gatan,
Att ett oblidt öde ej må spilla ut ditt ditt rykte i en hel stad.”

“En viss person sade till en Sufi i hans renhet:
‘Du vet inte vad den och den har sagt om dig på din rygg.’
Han sade: ‘Tyst, o min broder! Lägg dig och sof!
Bäst är att ej veta, hvad en fiende sagt.’
De personer, som framföra fiendens budskap,
Äro för visso argare fiender än fienden sjelf.
Ingen bär fram fiendens ord till en vän,
Utom den, som i fiendeskapen är hans vän.
Fienden är ej i stånd att uttala hätskhet
I sådan grad, att min kropp skulle darra vid åhörandet af
hans ord.
Du är den hatfulle fienden, som för på läpparne,
Hvad fienden yppat afsides.
Örontasslaren gör det gamla såret färskt;
Örontasslaren retar upp den gode, stillsamme mannen.
Fly, så långt du kan, från sådant umgänge,
Som säger till det slumrande ovädret: ‘Res dig!’
Bättre ligga bunden till fötterna i ett förtvifladt läge,
Än föra split från ett ställe till ett annat.
Split mellan två menniskor är som elden;
Örontasslaren, af hemskt öde, släpar fram bränslet.”
(Sa’di)

“Propheten såg, under sin himmels-färd, ett folk med klor af koppar och med ansigten af jern. Han sporde: ‘Hvilka äro desse?’ Svarade Djibra’il: ‘De äro de, som fört sqvaller om sin nästa’”
(Hasán Basri)

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site