Jul 312005
 

1. Play. Kom. Brus. Genom

2. mig. Ja. Rektalt. För
inta. Play. Gör

3. om mig. Stop. Liv
mödrar pumpar. I
stötar ut

4. 5. symptombärare. Silverfläckar. Direkt
i permona. Rec. Dollartecknet.
Rerewind. I mikro
bernas frammarsch. Fram
stjärtarna utgör en. Brus. Enda. I.

6. 7. 9. Ett koordinatsystem. En.
Mummel. Vidöppen maskinisk och.

8. Platt avgrund. I. Tystnad. Still. Alla
riktningar. Play. De överlevande.
Mummel. Skiter på ur
sprungsmaskinen. Ge oss
uppehållstillstånd och. Fastforward.
Vårt dagliga. Blodoffer. Jag
föder och dödar. En

10. 11. 14. triangel. Blir och
blir. Vad vill du. Paus.
Dö. Min kropp. En ond cirkel.
Är inte längre. Använd.
Brus. Flimmer. Play. Här.

15. Avstyckade kropps
delar. Av mig.

16. 17. 29. Rec. Spegelrektangulär. Jag görs.
Till den slav. Rerewind. Play.
Jag kan uppgå i. Om. Igen. Bubblande

13. silverfläckar. Jag. Re
territorialiseras. Jag.
Pentagonen. Står på bara.
Knän. Stop. Med uppspärrade
ögon. Och uppspärrad

18. 20. 19. mun. Och. Brus.
Fastforward. Rerewind. Play.

24. Still. Rec. Mummel. Upp
styckadkroppslighet. Här.
Klotter. Mitt hjärta. Paus. Men.

25. 26. 44. Det är ju. Play.

29. 28. En teknisk. Artefakt. Play. Paus.
Ja. Men. Det.
Fastforward. Rerewind. Still. Arbetar.
För. Mummel.

27. Flickorna. Brus.
Flimmer. Tystnad.
Play.

23. Rec. Om. Mani. Hackningar.

31. Padme. Rec.

¥‡ºŠ™§. Hum. Mmmm.

(från Johan Jönsons MONOMTRL)

Jul 072005
 

“police murderer, im causin hysteria
i send you fuckin faggots to hell and i bury ya
ask moses my words are like the fire in the mountain
i got mixtape verses that shit on your entire album
i make the most horrifyingly vivid images
come to life, stab you in the fuckin face with my sentences
a knife sharpened by god could cut no deeper
i kick tables over with jesus there is no equal
im like lucipher the unforgiven cast out of heaven
i’d much rather rule in hell with the black mac eleven
than be a servent, i’d rather be accesory to murder
the hell on earth survival means you better be a earner
enemy mind, is you ready to die?
are you fuckin pussies mentally prepared for machetes and nines?
for the drama on your mama’s doorstep by driveby
and spray hollow tips that split your mind’s eye”

Switch to our mobile site