Jan 262011
 

Of course ‘style,’ including hip-hop style, has long been integrated into the capitalist marketplace — and there could be no capitalist market at all without very particular organizations of appropriations of copia abundance. But to see style, and for that matter ‘copying,’ as mere epiphenomena of capitalist production is to invert things, and to radically underestimate the power of these forces. The power of hip-hop, and the five elements, which are five ‘styles’ of being in the world, constitute five types of magic, if you like — five ways of transforming things, and therefore five ways of changing what gets called a ‘person’ and what gets called a ‘world.’ I would like to think, though I can’t prove it, that folk cultures have always had this power, have always discovered it for themselves, insofar as folk cultures are always cultures to whom nothing belongs, from whom everything is taken.

Jun 222010
 

Uppfinnaren av begreppet kopimi och skaparen av världens bästa affischer och hemsidor har gått bort. Jag kände inte honom, träffade honom aldrig, men hans nätvaro var exemplarisk. En nod i datahavet har slutat att blinka åt oss.

När man på något sätt bidrar till den här våran mellannätskultur gör man det inte ensam. Rummet man befinner sig i är redan befolkat. Det man tidigare tagit in bestämmer vad som kommer ut. Vi tar en tyst minut här. Öpnna inga nya flikar, pausa dina torrents, stäng av bildskärmen. Och tänk på de som fört dig hit.

Du kan se mina nätinfluenser på den här bloggens högersida. Men det finns andra vars nätväro likt Ibi Botanis är för karg eller vildvuxen för att snyggt kunna kanaliseras genom ett bloggflöde. Det passar bra att tacka dom nu också. Så vi inte glömmer. Här är inspirationen, andra som har varit viktiga, utan rangordning. Tack till Linus Walleij, VSU-Ulf, Altemark, Johannes Nilsson, Future/Past-Tomas, Enbris-Johan, Bo Cavefors, Vertigomannen.

Mr Kopimi själv får avsluta det här, och må han fortsätta skina över oss likt 2pac över rapparna:

Låt oss därför börja där Jag står: Tidigt varje morgon ställer Jag mig i kö vid internet och när turen kommit till mig använder Jag internet hela dagen. Ända till kvällen. (…) Jag lägger ihop symboler och skissar figurer. Jag flyttar kontext från maskiner in i mig själv och ut ur mig själv. Jag filtrerar. Planterar och skördar. Infiltrerar. Det händer även att jag skapar filer mellan enheter som ännu inte lyckats finna varandra. Ibland är jag själva hindret. Oftare länken.

Switch to our mobile site