Feb 152012
 

“Jim McMenamin: What’s behind the lack of governmental research into this area – Drug Enforcement Administration repression?

Burroughs: Certainly. The DEA doesn’t want to see an effective treatment for narcotics. My God, where would they be if there weren’t any drug addicts?” (p. 176)

“Also, in Egyptian hieroglyphics, while they do have a verb ‘is’, it’s not used the way we use the ‘is’ of identity. They don’t say, ‘He is my sun’ or ‘The sun is in the sky’ but ‘He as my son’ or ‘Sun in sky’. They don’t have to say ‘is’ – they make much less use of the ‘is’ of identity which, as Alfred Korzybski said, is one of the big fuck-ups of Western language. Something ‘is’ something, with the implication that there is some sort of eternal status being conveyed.” (p. 184)

“I wonder if young people today have any wishes. No, it’s not that they aren’t willing to take risks, exactly. There aren’t any risks to be taken. Danger is a very rare commodity in these times, monopolized by intelligence agencies and stuntmen.” (p. 185)

“L.A. Weekly: Do you watch television?

Burroughs: Oh yes. I watch The X-Files. And on Discovery, they often have good natural-history programs. There’s the leaping lemurs and madagascars and, uh, Easter Island.” (p. 225)

(William S. Burroughs reading The Redneck Manifesto.)
Dec 192011
 

Were you surprised by that uprising in France?

I was surprised by it. I had been in France and I thought the French had the young people really down. I was surprised by it. I was delighted by it, in another sense, because I thought ‘By god, they’re really breaking up.’

You don’t think the latent potential is sitting in England?

I hope so. I would love – I would love – to see something like that happen in England. But it must happen after they get rid of this bloody Queen. As long as they have any subservience to that image, it’s hopeless. I think I can get 5,000 people in Trafalgar Square saying ‘Bugger the Queen.’ That bitch. Sitting there soaking up the energy of forty million people. People say, ‘The queen isn’t important. She’s just a figurehead.’ A figurehead of subservience. A figurehead of kissing her ass. Worthless wench. She should be sweeping floors.”

WSB interviewed by Jeff Shero for underground magazine RAT in 1968, while he was living in London. Applies to all countries cursed with royal families.

Apr 162010
 

Det är en bra titel. Långt ifrån ideal, men långt bättre än drogliberal. Förhoppningsvis associeras det till en tredje position bortom fanatikerdrömmen om “ett narkotikafritt samhälle” och bortom nyliberalernas bekväma ordande om att helt enkelt och snabbt släppa allt knark fritt.

Den liberala utopin förutsätter som vanligt jämlika spelare – vilket bl a kapitalansamlandet och arvsrätten som vanligt omöjliggör. Hursomhelst. Tvärtemot vad de sa till dig i skolan är det stor skillnad på knark och knark. William S. Burroughs gillade småpojkar och hyste många märkliga åsikter, men som heroinist under flera decennier och väl bevandrad i naturvetenskaperna visste han vad han pratade om. Trots en stark förespråkare av personlig frihet var han var tveksam till drogernas legalisering, speciellt heroin, som enligt honom har sådana egenskaper att drogen snabbt skulle konkurrera ut allt annat på en liberaliserad marknad. En nation av heroinister istället för alkoholister?

Att göra droganvändare kriminella löser inga problem, och bygger bara ut existerande kontrollsystem och skapar mutationer av dessa. Det är dock tveksamt om det vore bättre med ett knarkets fria marknad. Droger och kommersiella krafter tror jag personligen inte utgör goda danspartners. Dekriminaliseringen måste vara ett socialt projekt, ett samordnande mellan missbrukarbehandling, minskad brukarrepression och ökad upplysning. Målet måste vara minskat missbruk, färre överdoser och minskad knarkrelaterad kriminalitet, men även minskad hysteri kring droger.

Skräckpropaganda gör intet gott. En hälsosam konsekvens av dekriminaliseringen i Holland som jag upplevde när jag var där var att ungdomarna inte såg ganja som något coolt och exoktiskt. De hade en avslappnad, nykter attityd till drogen. Och färre röker där. Möjligen för att det är lagligt. Jämför med USA och ni hittar omvända förhållanden. En liknande attitydförändring till rock n’ roll-drogen kokain vore önskvärt. En avexotisering.

Vi behöver relatera till droger, inte bara som individer, ensamma i mörkret, men som ett samhälle. Ta ecstasy, en typisk partydrog. Kan vi i offentlighetens ljus, bortom det drogromantiska skimret, möjligtvis inse att man blir fullständigt motbjudande under påverkan, och förpassa MDMA till historiens sophög? En legalisering skulle antagligen sänka efterfrågan. Om jag minns rätt ger även ecstasy bestående hjärnskador vid brukande oftare än varannan vecka.

Kokain är annorlunda. Visst är det också en partydrog. Men se på Spanien och Italien där maffian har lyckats få ner priserna och gjort koks allestädes närvarande. Man snortar för att festa, men också för att koppla av, för att döda lite tid, för att umgås på vardagskvällarna eller på lunchen – och för att arbeta. Likt i Nordamerika där företrädelsevis den vita arbetarklassen röker crystal meth för att kunna hålla två eller tre anställningar i luften.

Och här i Brasilien träffar jag en polis som berättar att det är vanligt, och uppenbarligen hyfsat accepterat, bland hans kollegor att dra några linor på skiftet för att “vara på alerten”. Enligt mig har även en starkt destruktiv drog som crack en viktig samhällelig funktion. Även de utslagna, zombie-liknande missbrukarna är nyttiga, som ett varnande exempel för en halvdesperat arbetarklass. “Erat öde – om ni inte rätar in er i leden”. Crack och heroin är lika viktigt för disciplinen som arbetslösheten. Och pundaren är en nödvändig och skräckinjagande “annan” i det borgerliga säkerhetssamhället nu när både juden, zigenaren, juden och utlänningen är out of style.

Switch to our mobile site