Verkar som du har alla svar men chocka världen då

Vi pumpar fortfarande The Jacka varje dag. Bättre än Cormega, Rakim, Z-Ro, Lil Boosie, Tragedy Khadafi, och för mig och för tillfället viktigare än både Pimp C och Scarface. Levd och levande litteratur, helt nödvändig, samtidigt komplex och okonstlad. Vila i frid.

I don’t like rap, unless you live your songs

But if you don’t like Jack, you haven’t lived at all

Before you just hate why don’t you give your all

Seems you got all the answers but won’t shock the world“

Leave a comment