Boosie BadAzz – Hands Up (video)

Rap Game Nelson Mandela. Dags att gå till barberaren och beställa Boosie-faden gott folk.

Leave a comment