Racionais MC’s – Mente do Vilão (video)

http://www.youtube.com/watch?v=nru8mhr2JZ0

Briljant brasiliansk gangsta rap. Skiten är hälften norra Kalifornien, hälften södra São Paulo.

Leave a comment