Apollo Brown & OC – Prove Me Wrong

[bandcamp track=2193514265 bgcol=FFFFFF linkcol=4285BB size=venti]

Tror fan att Madlib loopade denna bättre, men det är OC som är behållningen här. Bronx-farbröderna fortfarande in this bitch.

Leave a comment