Sep 112011
 

[bandcamp track=4050857364 bgcol=FFFFFF linkcol=4285BB size=venti]

Den här går på repeat nu.

Så genialiskt men ändå så nära till hands att sampla Satie för en kort bit realityrotad cloud rap, så rätt på så många sätt.

Erik Satie och Squadda Bambino, båda innovativa, torrt bitska musiker, som skänkte sin mäktiga musik till världen med en aura av lågmäldhet och en viss förkrossande sorgsenhet och livströtthet.

I wake up capital H in front of the headache.
I need a medic ‘cuz I’m crazy from selling rocks at nighttime,
and that’s below minimum wage, it’s not right.
I see the old lady missing all her teeth,
probably ‘cuz the shit she smoke back in the eighties.
(…)
Yeah, I’m all skin and bones, the money is short.
We got enough for weed, drink and Newports.

b

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site