Apr 182009
 


“I slutändan bör det betvivlas om den musik som Nietzsche predikar kan fångas, vare sig i notskrift eller som ljudinspelning. Snarare handlar det kanske om en ett annat sätt att använda musik, att låta musiken genomsyra tillvaron.”

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site