Feb 232009
 

David Strauss: bekännaren och skriftställaren tillhör de minst omtalade av Nietzsches skrifter, men har en intressant öppning. Efter Tysklands seger över Frankrike 1871 ser författaren mycket klart faran i att tro att segern betyder en den tyska kulturens överlägsenhet. “Denna villfarelse (…) är i stånd att förvandla vår seger till ett fullständigt nederlag: till ett nederlag, ja ett utplånande av den tyska anden till förmån för det ‘tyska riket’.

N. gjorde helt rätt när han här skiljde mellan kulturen och militären, och på så sätt varnade för framtida totaliserande, nationalistiska tendenser som kom att smula sönder sunda bildningssträvanden och den tyska anden i stort – “Och vem vet om det då är något bevänt med den återstående tyska kroppen!”

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site