Dec 212006
 

Äventyret, i skattkammaröns mening, förutsätter avlägsna obelägrade landområden, ett lockande, outforskat territorium. Men någon exotisk jungfrumark finns inte längre på världskartan, och sedan rymdprogrammen stelnat i budgetunderskott och nedrustning, vänder sig det moderna äventyret inåt, längre in i människokroppen, datornätverket, telefonsystemet, städernas tunnelsystem och övergivna byggnader.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site