Mar 212006
 


»Du skall inte äta av denna frukt …«: de här orden uppfattas av den ångestfyllde, okunnige Adam som uttryck för ett förbud. Men vad handlar det egentli­gen om? Det handlar om en frukt, vilken som sådan kommer att förgifta Adam om han äter av den. Detta är ett fall där två kroppar möts, vilkas karaktäristiska förhållanden inte kan sättas samman med varandra: frukten kommer att verka som ett gift, det vill säga bestämma delarna i Adams kropp (och parallellt kommer fruktens idé att bestämma hans själs delar) till att ingå nya förhållanden som inte längre motsva­rar hans egen essens. Men Adam tror – därför att han är okunnig om orsakerna – att Gud moraliskt förbju­der honom någonting, medan Gud bara uppenbarar de naturliga följder som Adams intagande av frukten kommer att medföra. Spinoza upprepar envetet: alla fenomen som vi grupperar under kategorin det Onda, sjukdomar, död, är av den här typen: olyckligt sammanträffande, matsmältningsbesvär, upplösning, förgiftning, nedbrytande av förhållande.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site