May 122005
 
Det är sant. Mitt liv
är löjligt.
Mitt liv är misslyckat.
Jag ska
skämmas.

Jag skäms.

Jag är hellre död än misslyckad.

Äcklet/Svetten/Magen.

Jag kan ingenting.
Jag vet inte varför
jag inte kan någonting.
Jag ska skämmas för fattigdomen.
Jag ska skämmas
för barnen.

Jag gör inget motstånd mot döden.
Jag gör ingenting.
Jag kan ingenting.
Jag är utmattad.

Hon är trött och
ointresserad.
Jag antar att ansiktet försöker antyda
ett beklagande
uttryck.
Inkassokrav är absoluta.
Hon påtalar inte heller
vad jag
ska göra.
Hon skriver ut sysselsättningar
för existensminimum.

Ja.
Jag upprepar.
Ja.

Ja. Jag kan nånting.
Jag kan
det
timme för timme.
Jag kan ta hand om andras avföring.

Utvecklingsstörda,
cp-skadade,
trafikskadade,
hjärnskadade,
mongoloider,
autister,
från födseln handikappade
och därefter,
på alla möjliga
och otänkbara olika sätt,
tilläggshandikappade.

Jag slickar er rena
med hela min kropp.

(Ur Nod Noll, av Johan Jönson)

May 012005
 

Om man länkar till det här, känns det naturligt att även länka till till det här.

“Look, we’re going to see what we want, when we want, whenever we want and from wherever we want, and you can’t stop us. Burn the censors, burn the PMRC, burn the movie ratings councils, burn the US Customs Service, unplug all the FBI’s taps, burn down the NSA’s microwave listening dishes, just give it up, it’s over, the Net has won and the Net is the government now.”

Switch to our mobile site